332369_354639031214361_598567481_o

 

 

NUCH FINJW-09 NORDJV-09 NORDV-09

Redlance`s Izzy

 

 

Født 05.07.08 - reg.nr: 019639/08

HA:A

AD:0

Patella:0/0

Øyne:u.a

T4, TSH TGAA Neg juni 2010

MH Testet


Hun har hatt 2 valpekull

Oppdretter: Nina Sæbye
Eier: Nina Sæbye

Izzy er datter av Shiba og Aristoteles-Azzurro von Askaban som bor i Østerrike.
Hun er en herlig kosejente med masse sjarm og utstråling. Er alltid i godt humør.
Izzy er veldig glad i mennesker å snill mot andre dyr. Hun bor hjemme sammen med oss.
Vi har stilt henne noen ganger på utstilling og hun har fått noen flotte resultater hun ble blant annet
NUCH FINJW-09 NORDJV-09 NORDV-09 :-)
 

473242_596966333648295_1035100961_o 921466_596966223648306_285814499_o 905295_596966370314958_1826163801_oizzy

 

izzy_hode01 izzy_hode

 

  

Stamtavle NUCH FINJW-09 NORDJV-09 NORDV-09 

 

izzy_hode

 

019639/08
NUCH FINJW-09 NORDJV-09 NORDV-09 Redlance's Izzy

 

AD:AA /HD:AA
Patellaluksasjon 0/0
T4, TSH TGAA Fritt
Øyenundersøkt ok
Mental testet 12.06.10

Farge:(Rød

Azzoro

ØHZBEU 817

Aristoteles-Azzurro von Askaban
HD:A
Øyenlyst: U.a
Patella/Knee:0/0

Farge: Rød

ØHZBEU 652

Cedric von Ragnvald
HD:A

Rød/ viltfarget

Aved von der Dorenburg
ZG 93086
HD/:A
 
 
A-Jugenchamp
Bellina von Casvalon ZG 93086
HD:A
Rød/Viltfarget
 
 

ØHZBEU683

Daikiri vom Bahnhof-Zoo
HD:AA

Farge:Rød /Fabel

Jurij vom Rothenklingen
VDH KZG 98/1101
HD: A
Rød/Fabel

 

 
 
Beauty vom Bahnhof -Zoo
SHSB 519607
HD:A
Rød
 
 

hodeshiba8mnd02

23793/04
N DK UCH Birgit av Geehrbacch

 

T4 fritt

Patellaluksasjon 0/0
AD:AA /HD:AA

Mental testet 30.03.08

S55841/2001

INT NORDCH FINCH NV-04
Leiionspitz Chirac
Patellaluksasjon 0/0
HD: A /AD: Ua
EPI: U.a

Mental testet 3:a på skudd

S 14093/2001

S N UCH NV-01
Rhone Des Chevaloupsgreg
HD: A

 
 
S58557/96
SUCH NUCH NV-99
Söskärs Aska
HD:A
 
 

24049/99

NUCH Binna Av Nixenspitze
Patellaluksasjon 0/1
HD: B AA:A


Avlivet: Leverkreft
(Rød)

S51602/95

Zeldas Pop Up

 
 

S10637/96

NORD UCH NV-96-00
Zelda's Filifjonkan
HD:A

 
 

  

Izzy_champion      Collage1_Izzy

 

 

NUCH FINJW-09 NORDJV-09 NORDV-09 Redlance`s Izzy

Har gjennomført MH test i Norsk Belgisk Fårehundklubb 12.06.10 det var 1 Eurasier med på denne testen denne dagen.

 

Formål med testen
- Beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett.

Deltakelse
- Hundens skal væere fylt 10 mnd senest på prøvedag og ikke være eldre enn 3 år.

Definisjon
- I testbanen plasseres det ut gjenstander eller momenter som er ment å skulle løse ut en handling hos hunden.
utformingen må være slik at den løser ut adferd dra det/de adferdsrepertoar som er ønskelig og beskrive.

Dommerne skal beskrive hundens adferd som de ser ved de forskjellige momentene etter et fastlagt skjema uavhengig rase.

Inne på Genetika i sverige ligger det en beskrivningsprotokoll MH som er utarbeidet, med spindel.
Denne laget på snittet av 45 gjenomførte MH testede eurasiere.

Det er opptil raseklubbene og lage en ønsket mal for sin rase malen kan være forskjellig fra rase til rase.
En Eurasier feks er ingen brukshund så den har bla ingen lek og den har skal heller ikke ha jakt lyst osv.

 

  1 2 3 4 5
1a kontakt
Hilsing

Avviser kontakt.

Knurring og/eller biteforsøk

Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna. Aksepterer kontakt. uten å besvare trekker seg ikke unna Tar kontakt, Når fører tar kontakt. Avballansert Intensiv kontakt atferd Mot testleder. Kan hoppe og bjeffe

1b kontakt     Samarbeide

Følger ikke med. Tross gjentatt lokking Følger med motvillig. Trekker annen retning Følger med hele Veien. Nøytral Følger med villig. Engasjerer seg i tesleder. Følger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.
1c KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer og/ eller biteforsøk. Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører Aksepterer nøytral Aksepterer, svarer med kontaktatferd Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testføre
 2a LEK
Lekelyst
 Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. Starter langsomt Men blir aktiv  Leker aktivt, starter raskt  Leker veldig aktivt, starter veldig raskt
 2b LEK
Griping
 Griper ikke Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper forsiktig,Eller nyper i gjenstand Griper direkte med hele munnen Griper direkte. Hugger i gjenstanden
 2c LEK
Drakamp
 Biter ikke Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot Biter - drar i mot- slipper - nytt tak Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipper Griper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper
3a JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter, men avbryter Starter eller løper langsomt. Kan øke farten Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet Starter direkte, løper forbi byttet. Kan snu
 3b JAKT
Griping
Overser byttet,Springer ikke frem Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse Griper direkte. Slipper  Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder
 4 AKTIVITET  Er uoppmerksom/uinteressert/ inaktiv  Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig  Er urolig. Veksler mellom aktiviteter 
 5a avst.lek Interesse  Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert
 Kontroll. Avbrudd kan forekomme  Interessert. Følger fig. uten avbrudd  Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk  Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
 5b AVST.LEK Truer/aggresjon  Ingen bjeff eller knurring  Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første de Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del
 5c AVST.LEK Nyskjerrighet Går ikke til Figurant. uinteressert Går frem når fig. snakker eller leker med gj.stand Går frem når figurant gir seg til kjenne Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse Går frem direkte til fig. uten hjelp
 5d AVST.LEK Lekelyst  Viser ingen interesse Leker ikke, men viser interesse Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot Griper direkte med hele munnen. Drar imot, slipper ikke
5e AVST.LEK Samarbeide  Viser ingen interesse Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med figurant når den er aktiv  Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig Oppfordrer passiv fig. til videre lek
 6a OVERRASKELSE Redsel Stanser, kort stopp Huker seg, og stanser Gjør unnamanøver uten å vende seg bort Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
 6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresj
 Viser ingen trusselatferd Viser noe trusselatferd Viser trusselatferd over lengre tid  Viser trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
 6c OVERRASKELSE
Nyskjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem  Går frem når fører setter seg på Huk og prater med Kjeldressen og roper på hunden Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av Går frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen Går frem ti kjeldressen uten hjelp
 6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel  Ingen tempoforandring/ unnamanøver Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre utslag ved 2 passering Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringer Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
  6e OVERRASKELSE Gjenstående interesse Ingen interesse  Stanser/lukter ser på kjeledressen minst 1 gang Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger  Biter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer
 7a LYDFØLS
Redsel
 Stanse, kort stopp  Huker seg og stanser  Gjør unnamanøver, uten å vende bort blikket.  Flykter høyst 5 meter  Flykter mer enn 5 meter
 7b LYDFØLS Nyskjerrighe Går ikke frem Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden Går frem til skrammelet når fører står vedsiden Går frem til skrammelet Når fører har Gått halve Distansen Går frem til skrammelet uten hjelp
 7c LYDFØLS
Vedvarende redsel
Ingen tempo Forandring, eller unnamanøver Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene  Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringer Viser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer
 7d LYDFØLSE Vedvarende interesse  Viser ingen interesse Stanser/ lukter/ ser på lydkilden min. 1 gang Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avta Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
 8a SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen trusselatferd Viser enkelte trusselsignaler Viser trusselatferd over lengre tid Viser stor trusselatferd, og noen angrep Viser trusselatferd og flere angrep 
 8b SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd Kontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Kontollerer/viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet
 8c SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører  Oppholder seg mest foran eller ved siden av fører, avstandsregulering Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet
 8d SPØKELSER
Nyskjerrighet
Går frem når fører har tatt av fig. drakta Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden Går frem til spøkelse når fører står ved siden av Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstand Går frem til spøkelse uten hjelp
 8e SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt Aksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna Besvarer kontaktforsøk Tar selv kontakt med spøkelsene Intensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe 
 9a LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker – starter langsomt men blir aktiv, leker Leker aktivt, starter raskt Leker veldig aktivt, starter veldig raskt
 9b LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser først på gjenstand Griper forsiktig, eller nølende med fortennene Griper direkte med hele munnen Griper direkte, hugger i gjenstanden
 10 SKUDD Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv

Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd